Етикет: покупко-продажбата

курсова работа Покупко-продажбата в римското право

Юридическото регулиране на покупко-продажбата в римското право има своите основи в правните системи на античното източно средиземноморие. Именно там се е осъществило преминаването от проста размяна към правно регулирана покупко-продажба на кредит.
Тази еволюция може да бъде проследена в шумеро-акадското и асиро-вавилонското право /средата на третото – края на второто хилядолетие пр. н.е./. Правноисторическите паметници от тази епоха показват различните етапи, през които е преминало регулирането на покупко-продажбата:
• Проста размяна – стокова размяна с остойностяване /т.е. с привеждане към всеобщ разменен еквивалент/ на насрещните престации;
• Покупко-продажба в брой с частично плащане в натура, частично в пари /при остойностяване на натуралната част от цената/
• Покупко-продажба частично в пари, частично в кредит с отлагане или на натуралната, или на паричната част от цената, която ще се изпълни след определен срок.

Прочети повече