Етикет: период

дипломна работа Развитие на публичния образ на град Калофер в печатните издания за периода след 2010 година

Съдържание
Увод…………………………………………………………………………………………………………………с. 2
1. Цели на изследването…………………………………………………………………………..с. 2
2. Задачи на изследването………………………………………………………………………..с. 3
3. Предмет на изследването……………………………………………………………………..с. 3
4. Обект на изследването…………………………………………………………………………с. 3
ПЪРВА ГЛАВА. Развитие на печатните издания. …………………………………………….с. 4
1.1. Развитие на печата в Европа……………………………………………………………….с. 6
1.2. Развитие на печата в България……………………………………………………………с. 27
1.2.1. Печатът в България преди 1989 година……………………………………………………с. 27
1.2.2. Печатът в България след 1989 година………………………………………………………с. 37
1.3. Общ преглед на национални и регионални печатни издания………………с. 40
ВТОРА ГЛАВА. Дестинация Калофер – перспектива за развитие и популяризиране в печатни издания. ………………………………………………………………………………с. 44
2.1. Характеристики на град Калофер…………………………………………………………….с. 44
2.2.Специалните събития и забележителности на Калофер, отразени в националния и регионалния печат………………………………………………….с. 51
ТРЕТА ГЛАВА. Изследване и анализ на публичния образ на Калофер в печатните издания за периода от 2010 година – 2018 година………………………………………………..с. 62
3.1. Изследване на отразяването на събития от Калофер и периодичността на това отразяване в печатната преса. Резултати…………………………………………………….с. 62
3.2. Анализ на резултатите от изследването. Изводи……………………………………….с. 87

Заключение…………………………………………………………………………………………………………с. 92
Използвана литература……………………………………………………………………………………….с. 95
Приложения

Прочети повече