Етикет: определение

курсова работа Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове

Коефициенттът на еластичност на търсенето показва с колко % се изменя d на една стока, ако цената й се измени с 1%:

Ке = % изменение на q / % изменение на р

1.1 Видове еластичност на търсенето.
а) Еластично търсене – Ке > 1. Пример: р на едно изделие = 100 лв. И ако се продадат 10 бройки от него прихода е 1000 лв. Намаляването на р на изделието = 50 лв. Ще доведе до това повече хора да си купят изделието (30 човека) и 50 х 30 = 1500.
б) Нееластично търсене – Ке < 1 в) Единична еластичност - Ек = 1. Или изменението на р с 1 % предизвиква изменение в търсенето = 1%. При него общия приход от продажбите остава един и същ. г) Съвършена еластичност – Ке = ∞. На най-незначителното изменение на р съответства безкрайно изменение в търсеното количество. Затова при съвършената еластичност на търсенето кривата има форма на хоризонтална права линия. д) Съвършена нееластичност - Ке = 0. Каквото и изменение да настъпи в р на една стока, търсеното q остава неизменно. Затова кривата на търсенето тук е вертикална права линия. При намаляване на р в зависимост от степента на Кеd стоките се групират така: • първа група - стоки търсенето, на които е задоволено напълно или се запазва • втора група - при намаляването на р D се повишава, защото не е задоволено още напълно (горната граница на потреблението са здравосъобразните норми на потребление) • трета група - стоките за продължително ползване. Дори когато равнището на техните цени е високо, при намаляване на р на другите стоки търсенето им се повишава.

Прочети повече

курсов проект Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики. Класификация на терористичните актове

Съдържание
1. Увод…………………………………………………………………………………………………… 2 с.
2. Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики…………………………………………………………………………………… 4 с.
3. Класификация на терористичните актове…………………………………………. 14 с.
4. Заключение………………………………………………………………………………………….. 22 с.
5. Използвана литература……………………………………………………………………….. 23 с.

Прочети повече