Етикет: Облагане на доходите

курсова работа Облагане на доходите от лихви  на ниво фирма и физически лица в Германия

Данъчното облагане има централна роля за постигането на справедливо общество и силна икономика. То може да помогне за справяне с неравенствата, не само като подкрепя социалната мобилност, но и като намалява неравенствата в пазарните доходи. Данъчната политика също така може да има голямо влияние върху решенията в сферата на заетостта, равнищата на инвестициите и желанието на предприемачите да разширяват своята дейност, като всичко това води до по-голям растеж. Така данъчните политики се измерват спрямо четири приоритета (виж Данъчно облагане 2017):
• насърчаване на инвестициите,
• подкрепа за трудовата заетост,
• намаляване на неравенствата,
• осигуряване на спазването на данъчното законодателство.

Прочети повече