Етикет: международния тероризъм

курсов проект Начини и средства за борба с международния тероризъм

Борбата с тероризма днес се свързва с изграждане на нови стратегии за национална и колективна сигурност, които да обхващат политически, дипломатически, икономически и военни мерки. Противопоставянето на терористичните заплахи стана една от приоритетните задачи на повечето държави и техните правителства.

Прочети повече

курсов проект Обективни и субективни условия за глобализиране на международния тероризъм

Тероризмът е явление, обвързано с процесите на глобализацията. Поради нееднаквата степен на развитие на отделните региони в света се провокират враждебност, насочена към богатите и задоволени в материално отношение западни страни, и раждане на религиозен екстремизъм. Съвременният тероризъм е отлично организиран и прецизно замисля своите удари. Подготвя планомерно физически и психологически своите кадри, с което се превръща в огромна заплаха за националната и международната сигурност. Особено остра форма на обществена опасност представляват международният тероризъм, наркотрафикът, незаконният трафик на оръжие и други форми на организирана престъпност, които демонстрират все по-голяма обвързаност и по своите размери се превръщат в глобална сила, заплашваща световния мир.

Прочети повече