Етикет: лингвокултурология

курсова работа по лингвокултурология Фразеологизми, съставени с помощта на думите „яйце“ и „кокошка“

Едни от най-употребяваните фразеологизми са свързани с думите яйце и кокошка, които се срещат много активно в битовата реч, имайки предвид ежедневието на българина. Фразеологизмите, образувани с тези думи, обозначават:
• различни състояния на човека или проява на негови чувства
• външни или вътрешни характеристики или особености на човека
• ситуации, в които човекът е попадал в своето ежедневие
Фразеологизмите, образувани с думите яйце и кокошка, могат да бъдат групирани и според това дали са диалектни или жаргонни. Жаргонни са изразите „Опира ми яйцето до гъза“ – Не мога повече да отлагам нещо, незабавно трябва да действам, да извърша нещо; „Опря ми яйце до задника“ – В последния момент (върша нещо). Диалектни са изразите „Ката ден яйца снисам“ – Постоянно съм в страх за живота си; „Насадил го на пачи яйца“ – поставен в неприятна ситуация. Жаргонните фразеологизми отразяват мисленето и формите на живот на социалната общност в модерното общество, която е техен носител, докато диалектните фразеологизми отразяват мисленето и формите на живот на социалната общност в патриархалното общество, която е техен носител.
Някои от фразеологизмите са поговорки, получили широко разпространение и в ежедневната реч: „Кокошката не знае, яйцето знае“ – За човек, който се показва по-умен от другите, по-големи от него; „Насадил го на пачи яйца“ – поставен в неприятна ситуация; „В тази къща пее кокошката“ – Жената се разпорежда, командва; „Гладна кокошка просо сънува“ – Беден, сиромах човек, който се надява да му се случи нещо хубаво; „Не ще кум печена кокошка“ – Употребява се, когато някой лицемерно заявява, че не харесва и не желае да постигне нещо, което всъщност желае, но не може да го постигне или да го има.

Прочети повече