‘курсов проект’ Articles at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

курсов проект Проектиране и чертеж на малтийски механизъм за прекъснато кръгово движение – тип едноролков

курсов проект Проектиране и чертеж на малтийски механизъм за прекъснато кръгово движение – тип едноролков
март 29, 2020
Готови работи

курсов проект Проектиране и чертеж на малтийски механизъм за прекъснато кръгово движение – тип едноролков

курсов проект Преобразувател със захранване от горивна клетка

курсов проект Преобразувател със захранване от горивна клетка
март 29, 2020
Готови работи

курсов проект Преобразувател със захранване от горивна клетка

курсов проект Генератор на времеинтервали

курсов проект Генератор на времеинтервали
март 28, 2020
Готови работи

курсов проект Генератор на времеинтервали

курсов проект Начини и средства за борба с международния тероризъм

курсов проект Начини и средства за борба с международния тероризъм
февруари 9, 2020
Готови работи

Борбата с тероризма днес се свързва с изграждане на нови стратегии за национална и колективна сигурност, които да обхващат политически, дипломатически, икономически и военни мерки. Противопоставянето на терористичните заплахи стана една от приоритетните задачи на повечето държави и техните правителства.

курсов проект Начини за защита от ООН на международната сигурност. Мироопазващи операции

курсов проект Начини за защита от ООН на международната сигурност. Мироопазващи операции
февруари 9, 2020
Готови работи

курсов проект Начини за защита от ООН на международната сигурност. Мироопазващи операции

курсов проект Същност и значение на системата за колективна сигурност

курсов проект Същност и значение на системата за колективна сигурност
февруари 9, 2020
Готови работи

курсов проект Същност и значение на системата за колективна сигурност

курсов проект Международни организации за сигурност

курсов проект Международни организации за сигурност
февруари 9, 2020
Готови работи

курсов проект Международни организации за сигурност

курсов проект Обекти и субекти на международната сигурност

курсов проект Обекти и субекти на международната сигурност
февруари 9, 2020
Готови работи

курсов проект Обекти и субекти на международната сигурност

курсов проект Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики. Класификация на терористичните актове

курсов проект Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики. Класификация на терористичните актове
февруари 9, 2020
Готови работи

Съдържание
1. Увод…………………………………………………………………………………………………… 2 с.
2. Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики…………………………………………………………………………………… 4 с.
3. Класификация на терористичните актове…………………………………………. 14 с.
4. Заключение………………………………………………………………………………………….. 22 с.
5. Използвана литература……………………………………………………………………….. 23 с.

курсов проект Управление на човешките ресурси във фирма „Мода фешън“

курсов проект Управление на човешките ресурси във фирма „Мода фешън“
февруари 9, 2020
Готови работи

курсов проект Управление на човешките ресурси във фирма „Мода фешън“