Етикет: курсов проект

курсов проект по дисциплината Стратегическо ръководство ЛИДЕРЪТ И СТРАТЕГИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Лидерството и стратегическото ръководство във военната организация е постоянна и същевременно особено актуална тема в съвременния свят, в бързо променящите се и усложняващите се условия на нашата съвременност. В разработката се търсят новите измерения и актуалност на темата. В центъра на вниманието в разработката е осмислянето и оценката на ролята на лидера и на стратегическото ръководство въобще и във военната организация. Анализира се процесът на формиране и израстване на лидера, както и качествата, необходими за осъществяването на добро и ефективно лидерство. Поставен е и акцент за особено необходимите и ценни качества на стратегическия ръководител (лидера) при критични ситуации и кризи.

Прочети повече

курсов проект Проектиране и чертеж на малтийски механизъм за прекъснато кръгово движение – тип едноролков

курсов проект Проектиране и чертеж на малтийски механизъм за прекъснато кръгово движение – тип едноролков

Прочети повече

курсов проект Преобразувател със захранване от горивна клетка

курсов проект Преобразувател със захранване от горивна клетка

Прочети повече

курсов проект Генератор на времеинтервали

курсов проект Генератор на времеинтервали

Прочети повече

курсов проект Начини и средства за борба с международния тероризъм

Борбата с тероризма днес се свързва с изграждане на нови стратегии за национална и колективна сигурност, които да обхващат политически, дипломатически, икономически и военни мерки. Противопоставянето на терористичните заплахи стана една от приоритетните задачи на повечето държави и техните правителства.

Прочети повече

курсов проект Начини за защита от ООН на международната сигурност. Мироопазващи операции

курсов проект Начини за защита от ООН на международната сигурност. Мироопазващи операции

Прочети повече

курсов проект Същност и значение на системата за колективна сигурност

курсов проект Същност и значение на системата за колективна сигурност

Прочети повече

курсов проект Международни организации за сигурност

курсов проект Международни организации за сигурност

Прочети повече

курсов проект Обекти и субекти на международната сигурност

курсов проект Обекти и субекти на международната сигурност

Прочети повече

курсов проект Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики. Класификация на терористичните актове

Съдържание
1. Увод…………………………………………………………………………………………………… 2 с.
2. Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики…………………………………………………………………………………… 4 с.
3. Класификация на терористичните актове…………………………………………. 14 с.
4. Заключение………………………………………………………………………………………….. 22 с.
5. Използвана литература……………………………………………………………………….. 23 с.

Прочети повече

курсов проект Управление на човешките ресурси във фирма „Мода фешън“

курсов проект Управление на човешките ресурси във фирма „Мода фешън“

Прочети повече