Етикет: култивиран вид

реферат по рибовъдство Шаран

Шаранът е най-старият доместициран и култивиран вид в света – отглежда се от около 4000 години в Китай и от няколко века в Европа. Той произхожда от Централна Евразия и е разделен на няколко раси:
• Европейско-транскавказки шаран
• Амурско-китайски шаран
• Югоизточно-азиатски шаран.
Многобройни вариетети и подвариетети от шаран се отглеждат в Югоизточна Азия, Русия, Източна и Централна Европа както за храна, така и като декоративни рибки. Европейските подвидове произхождат от дивия шаран от река Дунав – най-ранните находки датират от времето на Римската империя. Той се разпространява с християнството в Европа, откъдето оглежданите вече форми се разпространяват и в други страни.

Прочети повече