‘комуникативни умения’ Articles at Дипломни работи, курсови работи, реферати, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации. Курсове, уроци

курсова работа Анализ на комуникативните умения на Бойко Борисов

курсова работа Анализ на комуникативните умения  на Бойко Борисов
февруари 12, 2020
Готови работи

Бойко Борисов притежава огромен потенциал на най-важните черти на политическия имидж, които демонстрира както чрез политическото си говорене, така и чрез цялостното си поведение:
• Изключителност („ексклузивност”), увереност в себе си и в делото си, стигаща до безпределна самоувереност, вътрешна сила;
• Заемане на позиция “слуга на обществото”, грижа за хората, добро познаване на проблемите им, стремеж към подобряване на живота;
• Личностно зареждащи черти като ентусиазъм, бодрост, оптимизъм, провокиране на положителни емоции;
• Социално зареждащи черти като умение да влияе на хората, решителност, енергия, воля, упоритост;
• Социално-нравствени черти като високи морални качества, съответстващи на „обществения идеал”
• Високи нравствени качества – честност, порядъчност, вярност на думата.

курсова работа по комуникативни умения – Радио

курсова работа по комуникативни умения – Радио
октомври 18, 2019
Готови работи

3 новини – вътрешни – по няколко изречения за излъчване
3 новини международни
1 светска новина
1 спортна новина, събитие с резултат, Пулев примерно

Да отговарят на въпросите:
1. Какво?
2. Къде?
3. Кой?
4. Кога?
5. Как?

10 въпроса за интервю към Министъра на отбраната?
По тема: състояние на Българската армия?
___________________________________________________________________
Журналистически коментар на събитие/мероприятие