Етикет: компания

Практическо задание по Бизнес маркетинг Изборът „пазар-продукт“ в избрана b2b-организация. IKEA International Group (ИКЕА) – лидер на потребителския пазар за мебели и аксесоари и компания, навлизаща активно на бизнес пазара за мебели и аксесоари

Маркетинговата концепция на ИКЕА следва разбиранията на Филип Котлър за съвременна компания, която е започнала да разширява фокуса си от продуктите, които създава (маркетинг 1.0), и потребителите, към които ги насочват (маркетинг 2.0), към проблемите, които вълнуват обществото. Тази промяна Котлър нарича маркетинг 3.0 –равнището, в което компаниите се учат да балансират стремежа си да печелят от бизнеса си с отговорността си към общността, околната среда, света (виж Котлър 2010). ИКЕА е пример за компания, която практикува маркетинг 3.0, разбира проблемите на общността и осъзнават, че те имат отношение към нейния бизнес. Потребителите на ИКЕА в България вече не търсят просто продукти и услуги, които удовлетворяват нуждите им, но и бизнес модели и преживявания, които докосват тяхната духовна същност, търсят смисъл, щастие и духовна реализация.

Прочети повече