Етикет: клинико-ембриологични аспекти

реферат Пикочоотделителна функция на бъбрека. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ

Основната функция на бъбреците е да отделя вода и водоразтворими вещества (крайни продукти на метаболизма). Функцията за регулиране на йонното и киселинно-алкалното равновесие на вътрешната среда на тялото (хомеостатична функция) е тясно свързана с екскреторната функция. И двете функции се контролират от хормони. В допълнение, бъбреците изпълняват ендокринна функция, като участват пряко в синтеза на много хормони. Накрая, бъбреците са включени в процесите на междинния метаболизъм, особено при глюконеогенезата и разграждането на пептиди и аминокиселини.

Прочети повече