Етикет: игра

есе Защо играят децата?

От таланта на учителя, от богатството на неговата личност, от неговата ерудиция и духовно богатство зависи изграждането на детето. Голяма значимост при организиране на общуването имат организаторските умения на учителя, които са свързани с организиране на собствената му дейност и на дейността на децата. Те дават възможност за осигуряване на ред и дисциплина в групата, за продуктивно използване на всяка минута. В същото време конструктивните умения на детския учител дават възможност той да оцени трудностите, които могат да възникнат при усвояването на умения в дадена ситуация. Тези умения помагат на учителите да избегнат шаблона, да изпробват различни варианти на работа, да внесат в обучението нещо необикновено, интересно, да увлекат децата и да подчертаят ролята на играта като основен фактор за формиране на детската личност.

Прочети повече