Етикет: „Земя“ от Е. Пелин

курсова работа Земята като традиционна ценност и като морален коректив в повестта „Земя“ от Е. Пелин

Земята e висша ценност в йерархията на ценностите на българския народ. Нейното плодородие стои в основата на нашата фолклорна обредност, с умилостивяването на злите сили, които могат да навредят на „берекетя“ и да оставят земеделския стопанин без препитание, са свързани множество обредни практики и ритуали. В този смисъл земята е ценност, която, ако бъде притежавана и стопанисвана в хармония с космическия ред, би могла да се отблагодари богато на своите стопани и да ги дари с богатство, щастие и спокоен живот.
Прави ни впечатление, че в експозицията на повестта „Земя“ е отразена точно тази фолклорна представа за ценността на земята – селяните от Подгоре са излезли на молебен за дъжд по полето по време на първата неделя след Гергьовден.

Прочети повече