Етикет: доклади

Как се пишат доклади

Докладите допринасят за формиране на академичен начин на мислене на по-високо равнище и са неразделна част от изпълнението на специфична изследователска работа или работа по проект. Целта на докладите е студентът или ученикът в задълбочен вид писмено да представи свой план и проект върху определена тема. Това изисква работа с информационните базови източници, съставяне на библиографска справка по зададена тема или формулиран научен проблем, селекция и преглед на събраните научни публикации.

Прочети повече