‘генератор’ Articles at Дипломни работи, курсови работи, реферати, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации. Курсове, уроци

курсов проект Генератор на времеинтервали

курсов проект Генератор на времеинтервали
март 28, 2020
Готови работи

курсов проект Генератор на времеинтервали

курсова работа Генератор на правоъгълни и триъгълни импулси – структурна и принципна схема

курсова работа Генератор на правоъгълни и триъгълни импулси – структурна и принципна схема
февруари 12, 2020
Готови работи

При предаване и обработка на информацията се използват сигнали с най-разнообразна форма – правоъгълни, линейни изменящи се, стъпалообразни синусоидални и други. Получаването на такива сигнали е възможно чрез използването на различни схеми, които условно могат да се разделят на:
• Специализирани генератори – генератори на правоъгълни импулси (мултивибратори), генератори на линейно изменящо се напрежение, генератори на стъпаловидно напрежение и пр.
• Многофункционални генератори, изградени на базата на подходящо свързани функционални устройства като интегратори, компаратори, умножители, суматори и други, които генерират едновременно два или повече сигнала с различна форма – правоъгълен и линейно изменящ се, правоъгълен и стъпалообразен и др.
• Генератори на функции, използващи апроксимация на функция F(t) описваща сигнала U(t), чрез който се генерира пулс със сложна форма.