Етикет: видове кампании

курсова работа Планиране и провеждане на ПР кампания. Видове кампании

Разработването на PR стратегия като отворена система е процес с ключово значение за успеха на публичната комуникация. Ето защо PR програмата е неразделна част от цялостната организационна програма и политика. И това е забелязано още през 30-те години на XX век от Едуард Бърнайс, който подчертава, че PR стратегията следва да е съставна част от мисленето и дейността на ръководителите на организацията. Бърнайс предлага и модел, по който да се конструира стратегията.

Прочети повече